Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 895

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

16.06.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 oraz prognozy na lata 2017 i 2018 dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2016,,.

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

- dyskusja.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.

c) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.

e)skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą
/-/mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.