Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 815

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

14.04.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz.1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.

c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

d) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowym Mieście nad Pilicą na lata 2017-2023.

e) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2025 Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

g) zmiany Uchwały Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów, prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

h) zmiany ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021,,.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą

mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.