Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 728

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

01.02.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 07 luty 2017 roku (wtorek) o godz.1200  w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2016. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016 oraz Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

5. Sprawozdanie z wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.za 2016 rok.

6. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

7.Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.

c) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2017.

d) zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

e) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci do lat 5-ciu.

f) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

g) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

h) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

i) wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

j) zmiany Uchwały nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia miejsc i zasad funkcjonowania targowisk miejskich.

k) zmiany Uchwały Nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.