Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 640

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

11.11.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek) o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021.

c) przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

e) obniżenia ceny sprzeadży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 rok

f) ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok

g) zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok

h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

i) zwolnień w podatku od środków transportowych na 2017 rok

j) opłaty od posiadania psów na 2017 rok

k) zmiany uchwały nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

l) zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia `19 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

m) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok

n) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok

o) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

p) zmiany uchwały nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.