Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 324

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

20.01.2016

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godz.1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie przedstawicieli Przedsiebiorstwa Usług Komunalnych FART-Bis w związku z  rozstrzygnięciami przetargowymi wyłonionymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

4.Wystąpienie Starosty Powiatu Grójeckiego

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 2015.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilica za rok 2015, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 2021.

c) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2016.

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 658 położonej w Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Szerokiej.

e) uchylenia uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

g) trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.