Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 300

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

23.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz.1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 2020.

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 oraz uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016.

- odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 wraz z uzasadnieniem.

- odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- odczytanie opinii Komisji Gospodarczo-Budżetowej dotyczącej projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

- stanowisko Burmistrza dotyczące wniosków, poprawek oraz ich przegłosowanie.

- dyskusja.

- głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021.

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

d) zmiany uchwały Nr XVI/82/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego.

e) zmiany w uchwale nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

f) zmiany uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

g) zmiany uchwały Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.

h) zmiany w uchwale Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok.

i) zmiany uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok.

k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok.

l) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

ł) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.