Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 2176

KOMUNIKAT!

09.07.2020

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą mając na względzie  bezpieczeństwo  swoich mieszkańców jak również  innych użytkowników  dróg i terenów do nich  przyległych, w związku z intensywnymi a nawet nawalnymi opadami deszczu, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach informuje, że:

- zgodnie  z art. 30 ustawy o drogach publicznych   utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się  pod nimi  przepustami należy  do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi,

- odprowadzanie wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich czy zakładowych  do rowów przydrożnych lub na jezdnie drogi  jest zabronione  zgodnie z art. 39  ustawy o drogach publicznych,

- do odprowadzania  nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji, łąk czy pół służą urządzenia melioracji wodnych, których wykonanie i utrzymanie należy do właścicieli gruntów, na których się znajdują.

Warto w tym miejscu podkreślić również, że zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy  nie stanowią inaczej nie może:

1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w  odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Z uwagi na fakt, że najczęstszą przyczyną  zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty, co pokazały przeprowadzone w ostatnim czasie wizje terenowe Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  zwraca się z prośbą do właścicieli i użytkowników zjazdów o utrzymanie  ich w należytym  stanie poprzez ich okresowe czyszczenie i konserwowanie. Takie zachowanie pozwoli na  uniknięcie  zalewania nieruchomości przez wodę.

Z góry dziękujemy za pozytywne  odniesienie się do naszej prośby.

 

 

Urząd Miasta i Gminy

w Nowym Mieście nad Pilicą

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.