Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 2060

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

18.03.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z. zm.)

Zwołuję

nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2019; Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019; Sprawozdania z działaności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy
w rodzinie za rok 2019.

4. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019,,.

5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Pełnomocnika ds. RPA za 2019 rok.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032.

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

d) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2020.

e) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2022.

f) przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

g) w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 do budżetu Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

7. Zamknięcie obrad sesji.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.