Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1961

INFORMACJA O OBOWIĄZKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I STAWKACH OPŁAT ZA ODPADY

10.01.2020

 

Urząd Miasta i Gminy informuje, że w związku z wejściem w życie ustawyz dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym jeżeli właściciel nieruchomości ma zadeklarowane zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny zobowiązany jest do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2020 roku, nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nową deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości na terenie których zagospodarowywane są bioodpady w kompostowniku przydomowym ( dot. właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), celem uzyskania ulgi z tego tytułu.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości, w drodze decyzji, wyższą opłatę.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi:

  • 20,00 zł od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych do 4-ech osób włącznie,

  • 10,00 zł od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka dotyczy osoby 5 i kolejnej.

Miesięczna, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi:

  • 60,00 zł od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych do 4-ech osób włącznie,

  • 30,00 zł od osoby - dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka dotyczy osoby 5 i kolejnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 28, tel. 48/6741098 wew. 31.

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.