Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1746

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

19.06.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z zm.).

 

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2018 rok.

9. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

a) głosy radnych

b) głosy mieszkańców

10. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

- dyskusja.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

c) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032.

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek

w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

f) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rzą dowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

g) ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą.

h) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

projekty_uchwał.zip

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.