Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1713

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

24.05.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Zwołuję

 

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 1200w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Przedstawienie ‚,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,,.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 prognozę na lata 2019 i 2020 dla miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

8. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

za okres międzysesyjny.

10. Projekt Oświadczenia Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 - 2032.

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na kolejny okres pięcioletni, w trybie zgody bezprzetargowym części działki nr 658 położonej w Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Szerokiej.

d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

e) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

f) określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą
/-/mgr Tomasz Pietrucha

projekty_uchwał.zip

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.