Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1430

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

24.08.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j. t. z. zm.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1100w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5. Podziękowanie za działalność na rzecz krwiodawstwa Panu Franciszkowi Kuśmirkowi Prezesowi Miejsko - Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi ,,Kropelka” w Nowym Mieście nad Pilicą.

6. Wystąpienie zaproszonych gości.

7. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 2032.

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

d) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

e) ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napolów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

g) wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ograniczenia

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży.

h) zmiany Uchwały Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie
w Żłobku Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą ze zmianami.

i) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych  nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz  wymiaru  godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych 
w szkołach  i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

 j) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą.

k) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

l) wymiaru czasu pracy pracowników wykonujących pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Miasto nad Pilicą.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         w Nowym Mieście nad Pilicą

                                                                                              /-/mgr Tomasz Pietrucha

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.