Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1348

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

22.06.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j. t. z zm.).

 

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 28 czerwca 2018roku (czwartek) o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego ,,Najpiękniejsze miejsca wiosna w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą”, którego organizatorem było Stowarzyszenie ,,Aktywni dla Nowego Miasta”.

6. Wystąpienie zaproszonych gości.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 oraz prognozy na lata 2018 i 2019 dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

8. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

- dyskusja.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.

c) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032.

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

f) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

g) sprzedaży i udzielenia bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego.

h)  przeznaczenia nieruchomości drogowej do długoletniego użyczenia.

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

j) utworzenia Zespłu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Mieście nad Pilicą.

13. Stanowisko Rady Miejskiejw Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie poparcia inicjatywy mieszkańców ulicy Pilicznej oraz ulicy Mostowej.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

     /-/ mgr Tomasz Pietrucha

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.