Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1206

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

01.03.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 8 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 1200w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2017. Sprawozdanie z działalności Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy za 2017 rok. Sprawozdanie z realizacji z zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 2032.  

c) zmiany uchwały Nr XLI/269/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

e) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

f) zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą z obowiązku wpłty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

g) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami Gminy.

h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

i) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         w Nowym Mieście nad Pilicą

                                                                                              /-/mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.