Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1072

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

23.11.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 1200w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Wystąpienie Wojciecha Orzeszka Prezesa Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Pilica Nowe Miasto,,.

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.  

c) uchylenia Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

d) ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok.

e) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
na 2018 rok.

f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

h) opłaty od posiadania psów na 2018 rok.

i) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

j) ustanowienia pomnika przyrody.

k) zmiany Uchwały nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr: 2198, 295/8, 295/3, 131/1, 2083, 937, 938, 939, 940, 941, 753, 755, 757, 758, 745 oraz części działki nr 800/2 położonych w Nowym Mieście nad Pilicą.

l) intencji przejęcia przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą od Powiatu Grójeckiego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 599/4, 602/3, 602/5, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr KW RA1G/000/72923/5, zabudowane budynkami Liceum Ogólnokształcącego.

ł) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok.

m) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok.

n) przyjęcia Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Siedliskiej w Żdżarach.

p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         w Nowym Mieście nad Pilicą

                                                                                              /-/mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.