Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 895

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

16.06.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 oraz prognozy na lata 2017 i 2018 dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2016,,.

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

- dyskusja.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.

c) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.

e)skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą
/-/mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.