Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 728

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

01.02.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 07 luty 2017 roku (wtorek) o godz.1200  w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2016. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016 oraz Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

5. Sprawozdanie z wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.za 2016 rok.

6. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

7.Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 - 2022.

c) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2017.

d) zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

e) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci do lat 5-ciu.

f) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

g) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

h) upoważnienia Burmistrza do sprzedaży nieruchomości.

i) wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

j) zmiany Uchwały nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia miejsc i zasad funkcjonowania targowisk miejskich.

k) zmiany Uchwały Nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.