Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 252

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

19.11.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz.1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 2020.

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

d) ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego.

e) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.

f) ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

g) ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.

h) określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

i) zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.

j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

k) zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.

l) opłaty od posiadania psów na 2016 rok.

ł) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

m)opłaty targowej.

n) powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Nowym Mieście nad Pilicą.

o) powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.