Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 2136

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

14.05.2020

 

UCHWAŁA NR XXI/155/2020

RADY MIEJSKIEJ w NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, których działalność została czasowo ograniczona na mocy odrębnych przepisów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm. 567, 568, 695)

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, których działalność została czasowo ograniczona na mocy odrębnych przepisów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXI/155/2020

RADY MIEJSKIEJ w NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 11 maja 2020 roku

 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, których działalność została czasowo ograniczona na mocy odrębnych przepisów w związku
z ogłoszeniem stanu epidemii.

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia w art. 15 q (obowiązującym od 31 marca 2020 r.) wprowadzenie przez radę gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. mogą być przedłużone nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Rada Miejska podjęła przedmiotową uchwałę, aby zapewnić wsparcie przedsiębiorcom dotkniętym skutkami ekonomicznymi COVID-19. Katalog przedsiębiorców objętych zakazem lub ograniczeniem działalności znajduje się w:

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. z 2020 poz. 566);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. z 2020 poz. 658);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. z 2020 poz. 750);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. z 2020 poz. 792).

 

Przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości wymagalnych w okresie, kiedy przedsiębiorcy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej zmniejszy ich bieżące koszty i może ułatwić im przetrwanie stanu zawieszenia gospodarki. Podejmując uchwałę Rada kierowała się jednocześnie potrzebą zapewnienia jednostce samorządu terytorialnego dochodów własnych na odpowiednim poziome. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale nie wpłynie na poziom dochodów w skali roku.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym. Uchwała zawiera przepisy korzystne dla podatników, a zatem jej wejście w życie z dniem ogłoszenia nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.