Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1746

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

19.06.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z zm.).

 

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2018 rok.

9. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

a) głosy radnych

b) głosy mieszkańców

10. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

- dyskusja.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

c) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032.

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek

w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

f) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rzą dowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

g) ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą.

h) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

projekty_uchwał.zip

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.