Logo Gmina Nowe Miasto

News

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów

13.08.2015

Zarządzenie Nr 60/2015

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art.41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zpóźn. zm.) oraz art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.), w związku z występującą bezdeszczową pogodą, skutkującą niedoborem wody na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w okresie od dnia 13.08.2015 r. do odwołania, w godzinach od 500 do 2200
  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągani do odpowiedzialności karno - administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.