Logo Gmina Nowe Miasto

News

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

10.07.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 16 lipca 2015r. (czwartek) o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020.

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego Miasta nad Pilicą oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą, na działkach: nr 323, 324, 2198,131/1, 2083, 941, 940, 393, 938, 937, 760/1, 758, 757, 755, 753.

d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

e) zmiany zmiany uchwały nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.