Logo Gmina Nowe Miasto

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą Październik - Styczeń

Harmonogram odbioru odpadów miasto październik - styczeń.pdf

Harmonogram odbioru odpadów gmina październik - styczeń.pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą Maj - Wrzesień

Harmonogram odbioru odpadów miasto maj - wrzesień.pdf

Harmonogram odbioru odpadów gmina maj - wrzesień.pdf

 

 

 

 

 

segregacja.pdf

 

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, co pozwoli na niezwłoczną interwencję.

Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie na nr (48) 6741098 wew.31

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, informuje że P.P.H.U "DREWBUD" Kazimierz Budek odbiera odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w godzinach 7.00-20.00. Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów nie będą uwzględniane w przypadku nieprzestrzegania godzin odbioru.

 

Informacja o opłacie za odbiór odpadów komunalnych

 


Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą informuje, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami, w wysokości zgodnej z deklaracją złożoną w Urzędzie można uiścić:

na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Rawska o. Nowe Miasto n. Pilicą:


95 9291 0001 0023 4900 2000 0010
  

wzór opłata za odpady komunalne styczeń-marzec.pdf
druk opłata za odpady komunalne styczeń-marzec.pdf

wzór opłata za odpady komunalne kwiecień-czerwiec.pdf
druk opłata za odpady komunalne kwiecień-czerwiec.pdf

wzór opłata za odpady komunalne lipiec-wrzesien.pdf
druk opłata za odpady komunalne lipiec-wrzesien.pdf

wzór opłata za odpady komunalne październik-grudzień.pdf
druk opłata za odpady komunalne październik-grudzień.pdf

 

w kasie Urzędu
u sołtysa (dotyczy terenów wiejskich)


Opłatę należy uiszczać kwartalnie w terminach do dnia:

15 marca – za miesiące: styczeń, luty, marzec,
15 maja – za kwiecień, maj, czerwiec,
15 września - za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
15 listopada - za miesiące: październik, listopad, grudzień.

 

WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/295/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014 roku, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Deklaracja do pobrania poniżej:
 

Deklaracja za odpady komunalne

Wzór wypełniania deklaracji 

UCHWAŁA NR XVLII/295/2014 

UCHWAŁA NR XVLII/296/2014

 

FIRMY POSIADAJĄCE WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych z napisem: „ PLASTIK”.
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury z napisem: „PAPIER” (MAKULATURA).
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru zielonego do zbierania szkła z napisem: „SZKŁO”
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru brązowego do zbierania bioodpadów, odpadów zielonych z napisem: „BIOODPADY”
 • pojemnik koloru czarnego przeznaczony na odpady niesegregowane.


Jakiego rodzaju śmieci należy wrzucać do worków? Ich wykaz znajdziecie Państwo na workach. W załączeniu plik z rysunkami worków i objaśnieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie po jednym worku każdego rodzaju na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka. Zapewnić również bezpłatnie jeden pojemnik koloru czarnego na daną nieruchomość na odpady niesegregowane. Większa ilość pojemników może być dostarczona na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy użyczenia z Wykonawcą. 

Firma będzie odbierała bezpłatnie również odpady inne niż komunalne tj. 

 • przeterminowane leki – w wyznaczonych aptekach(ul. Południowa 9, ul. Spacerowa 1) - w godzinach ich pracy. 
 • Baterie – we wskazanych punktach użyteczności publicznej, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania odpadów – w godzinach ich pracy (UMiG, szkoły)
 • meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • zużyte opony – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany na placu Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą (wjazd od ulicy 11 Listopada)
Czynny w poniedziałki w godz. 730 – 1430.


Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) teren miasta (bez osiedli mieszkaniowych): 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co 2 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co 10 dni,
 • odpady zbierane selektywnie – co 4 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 4 tygodnie;


2) tereny wiejskie: 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co 3 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co 2 tygodnie,
 • odpady zbierane selektywnie – co 4 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 4 tygodnie;


3) osiedla mieszkaniowe: 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co tydzień,
 • odpady zbierane selektywnie – co tydzień

 

Pliki do pobrania:

Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2017_rok.pdf
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.