Logo Gmina Nowe Miasto

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Informujemy, że Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przystąpiła do realizacji projektu pn.:

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej
 • wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Działania, zaproponowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, przyczynią się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2022. Oprócz korzyści w skali całego kraju Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Gminy, umożliwi również aplikację o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

Przewiduje się, w perspektywie najbliższych kilku lat, możliwość pozyskania przez gminy posiadające Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) znaczących środków unijnych i z funduszy ochrony środowiska na ich realizację. Do opracowania PGN konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu jakości powietrza na terenie gminy i utworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń – a takimi są m.in. domowe kotłownie. Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą będą wpisane m.in. zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, termomodernizacja budynków, instalacja OZE. Samorząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą podejmie starania o pozyskanie środków na realizację zadań PGN, w tym na dotacje dla zainteresowanych osób i podmiotów.

Ankieta, zamieszczona na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, umożliwia wstępne zgłoszenie planowanych działań do tworzonej bazy danych. Zaistnienie w bazie danych jest warunkiem udziału w przyszłości w realizowanych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą programach wspierania inwestycji ograniczających niską emisję. W ankiecie podany jest adres, gdzie można przekazać wypełniony formularz oraz adres, pod którym można pobrać i na który można przesłać elektroniczną wersję ankiety.

Działania, które mogą wpłynąć na ograniczenie „niskiej emisji” to przede wszystkim:

 • wymiana starych źródeł ciepła na nowe (o wyższej sprawności)
 • wymiana źródeł ciepła na źródła zasilane paliwami ekologicznymi
 • termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian i stropów, wymiana okien)
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) – np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła itp.

Niska emisja to emisja do atmosfery pyłów i gazów pochodzących z komunikacji oraz spalania paliw. Główne przyczyny nadmiernej niskiej emisji to:

 • spalanie paliw w systemach grzewczych
 • kotły o niskiej sprawności
 • paliwa złej jakości
 • spalanie śmieci
 • procesy produkcyjne
 • nieefektywne technologie
 • komunikacja
 • zły stan nawierzchni dróg
 • zły stan techniczny pojazdów
 • nieefektywny system komunikacji

Jak przeciwdziałać niskiej emisji?

 • Modernizacja systemów grzewczych w budynkach
 • Termomodernizacja budynków (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło)
 • Zamiana węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne (m.in. OZE)

Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku mogą przynieść znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Jest to nie tylko finansowa korzyść ze zmniejszenia kosztów paliwa – przykładowo zmniejszenie zużycia węgla o 1 tonę w skali roku skutkuje mniejszą emisją do atmosfery:

 • dwutlenku siarki – o około 16 kg
 • tlenków azotu – o około 2 kg
 • tlenku węgla – o około 45 kg
 • dwutlenku węgla – o około 1850 kg
 • pyłów – o około 10 kg

 

Ankieta do pobrania:

Ankieta_PGN_Nowe_Miasto_projekt_23_05_2016.docx

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.