strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
  × strona główna
Aktualności
Nowe Miasta w Europie
Lokalna Grupa Działania
OGŁOSZENIA, OFERTY i PRZETARGI
Miasto
Warto zobaczyć
Serwis turystyczny
Informator
Wykaz imprez
Gospodarka
Położenie
Historia
Ochotnicza Straż Pożarna
Linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Księga gości
Honorowi obywatele
Sławni ludzie
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Nowe Miasto n/Pilicą
tel. +48 48 674-10-98
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Aktualności»
Podsumowanie roku
 

Przed nami nowy 2010 rok. Każdy z nas jest ciekaw, jaki będzie, co nowego nam przyniesie. Czy będzie lepszy od poprzedniego?

Nowy rok to też czas podsumowań. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zobowiązana jestem przedstawić Państwu wszystkie dokonania i zamierzenia zrealizowane w minionym 2009 roku. Budżet naszej gminy jest nieduży. Na inwestycje w ciągu roku z własnych środków możemy wydać ok. 2 000 000 zł. Niestety na potrzeby, jakie posiadamy, są to niewielkie środki. Gdyby nie pieniądze pozyskane z zewnątrz, nie udałoby się wykonać tak wielu inwestycji. Czy w naszej gminie zrobiono dużo? To sami Państwo, musicie ocenić. Często słyszę głosy opozycji, że radni na sesji nie kłócą się, ale sądzę, że opozycję boli fakt, iż samorząd tworzony jest przez grupę zgodnych ludzi: Radnych i burmistrza. Nie mogą pogodzić się z tym, że można zgodnie i skutecznie działać. Dlatego nawet nasze zasługi próbują przedstawić mieszkańcom, jako karygodne błędy i przewinienia. Opozycja ma prawo stosować takie zabiegi, natomiast my, Drodzy Mieszkańcy, nie dajmy się skłócić. Pamiętajmy o starym porzekadle: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

Proszę Państwa, chciałabym przedstawić Państwu kilka ważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie naszej gminy w 2009 roku.

 

Rozpocznę od inwestycji oświatowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą:

prace remontowo-malarskie w salach lekcyjnych, świetlicy, korytarzach - 23 972zł

plac zabaw dla dzieci z oddziałów zerowych – 21 328 zł

remont szatni – 42 500 zł

wymiana okien i remont łazienek w budynku oddziałów zerowych – 25 000 zł

ogrodzenie szkoły od strony Orlika – 13 962 zł

wyposażenie miejsca zabawy „małej świetlicy” – 12 000 zł

stoliki i krzesła do sal lekcyjnych  - 9 100 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach:

prace remontowo- budowlane w salach, na korytarzach, w sali gimnastycznej, łącznie – 56 000 zł

zakup wyposażenia miejsca zabaw w szkole – 5 999 zł

Publiczne Gimnazjum W Nowym Mieście nad Pilicą

remont szatni – 52 900 zł

 remont salki gimnastycznej – 23 998 zł

 wyposażenie sali biologicznej – 16 734 zł

wykonanie dokumentacji na remont kuchni – 36 600 zł

 

Razem:  340 093 zł, z czego 103 000 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

 

Inwestycje wodno- kanalizacyjne

budowa wodociągu Dąbrowa – Józefów – 245 887 zł

budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody Żdżarki- Prosna – 1 400 000 zł

budowa wodociągu w Gostomi –162 625 zł

odwonienie stadionu miejskiego i obok PSP – 25 000 zł 

odwodnienie ul 11 Listopada - 17 000 zł

odwodnienia ul Tomaszowskiej (osiedle) - 8 212 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Wólka Ligęzowska – 14 640 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Rudki- Strzałki – 17 080 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Nowe Miasto – Łęgonice – 18 300 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Żdżary – 17 080 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Bełek- 40 000 zł

wykonanie dokumentacji wodociągowej Świdrygały – 56 000 zł

wykonanie dokumentacji na kanalizację ulica Góra – 116 600 zł

 

Razem: 2 138 424 zł, na środki z zewnątrz jeszcze czekamy, ponieważ złożyliśmy wniosek.

 

Gminne inwestycje drogowe

remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą masą na gorąco – 78 080 zł

przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały (granica województwa Żelazna) – 758 245 zł

przebudowa drogi gminnej (2 etapy)w miejscowości Rosocha - 118 156,69 zł

przebudowa ulicy na osiedlu przy ulicy Tomaszowskiej (blok 117) – 109 960,47 zł.

modernizacja chodnika przy ulicy 11 Listopada – 132 992,03 zł

przebudowa ulicy 11 Listopada (kierunek GS) – 42 987,45 zł

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica – 169 176,56 zł

przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha – 140 000 zł

przebudowa drogi lokalnej we wsi Promnik – 125 000 zł

przebudowa drogi gminnej Wólka Magierowa – granica gminy Nowe Miasto (Małe Łęgonice) - 100 000 zł

przebudowa drogi lokalnej we wsi Łęgonice – 65 000 zł

przebudowa ulicy na osiedlu przy ulicy Tomaszowskiej (blok 95) – 113 644,49 zł

modernizacja chodnika przy ulicy Polnej – 60 384,72 zł

modernizacja chodnika przy ulicy Rawskiej - 156 017,81 zł

modernizacja chodników przy ulicach: Pilicznej, Bielińskiego, Ogrodowej (osiedle), Szerokiej i Bocznej – 287 622,13 zł

modernizacja nawierzchni ulicy Bielińskiego – 66 000 zł

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdżary” – 49 898zł

opracowanie dokumentacji na budowę mostu drewnianego na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia – 30 500,00 zł.

 

Razem: 2 603 665 zł, z czego 869 500 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

 

Powiatowe inwestycje drogowe

przebudowa drogi w miejscowości Prosna

przebudowa drogi Żdzary- Domaniewice

przebudowa drogi w miejscowości Borowiec

przebudowa pobocza drogi w miejscowości Łęgonice (cmentarz)

 

Razem: 600 000 zł (50% Starostwo - 300 000 zł, 50% UMiG – 300 000 zł)

 

Inwestycje związane z funkcjonowaniem OSP

zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - pożarniczego koszt 800 000 zł

remont dachu na strażnicy w Żdżarach – 12 200 zł

przystosowanie samochodu OSP Domaniewice do działań ratowniczych– 5 000 zł

 

Razem: 817 200 zł, z czego 454 000 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

 

Inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców

monitoring miasta - 42 000 zł

 

Inwestycje sportowe

wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego – 83 140 zł

wykonanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego - 18 000 zł

 

Inne

zakup samochodu dla ZUK-u – 21 000 zł

modernizacja oświetlenia Waliska - 27 000 zł

modernizacja fontanny na pl. Kościuszki - 60 000 zł

wymiana okien w budynkach gminnych – 12 000 zł

 

Wszystkie wykonane inwestycje wynosiły 6 762 522zł.

Należy jeszcze wspomnieć o przebudowie drogi 728, wartość tej inwestycji wynosi 22 000 000 zł. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast koszt modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgonice o wartości 300 000 zł, pokrył Zakład Energetyczny.

W tym roku otrzymaliśmy dotacje w kwocie 28 800 zł na odbiór azbestu. Kilkanaście osób skorzystało z oferty i oddało eternit firmie zbierającej. Tym sposobem przyczyniliśmy się w dużej mierze do ochrony naszych lasów przed dzikimi wysypiskami.

W trakcie mojej kadencji pozyskaliśmy środki unijne na realizację kilku projektów. Jeden z nich w 2009 roku wdrażał MGOPS. Jego celem było dokształcanie osób bezrobotnych, by zwiększyć ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Wartość projektu to ok. 100 000 zł.

Inny projekt „Uczeń na wsi” o wartości 19 000 zł skierowany był do szkół i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z obszarów wiejskich.

Tradycją naszej gminy stały się liczne imprezy okolicznościowe, ubarwiające życie mieszkańców, także w 2009 roku były organizowane Dni Nowego Miasta, festyn na pożegnanie lata, dożynki, Mikołajki. Rozrywkę umilali znani artyści, co przyciągało tłumy mieszkańców okolicznych miejscowości. Imprezy te cieszą się ogromną popularnością, również wśród najmłodszych mieszkańców, dla których nigdy nie brakuje atrakcji.

W tym roku kontynuowaliśmy współpracę z Neustadt Dosse, dotyczącą wymiany uczniów szkół podstawowych. Grupa uczniów z PSP w Nowym Mieście wyjechała na zaproszenie uczniów niemieckiej szkoły do ich miasta. Zostali tam bardzo serdecznie przyjęci. Taka współpraca sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, wymianie doświadczeń oraz przede wszystkim edukacji młodego pokolenia.

W 2009 roku obchodziliśmy w naszej gminie zaszczytne Jubileusze 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Obchody tzw. Złotych Godów to czas szczególny. Chwila refleksji i podsumowań. To wielkie święto, którego coraz częściej – doczekują się tylko wyjątkowe, najbardziej wytrwałe małżeństwa. Dlatego też, spotkanie to miało tak podniosły i uroczysty charakter. Nie zabrakło życzeń i gratulacji.

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zdobyła wyróżnienie w konkursie „Lider Regionu” organizowanym przez Echo Dnia oraz prestiżowe III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Przyjazny Samorządności 2009”, a ja jako burmistrz tytuł „Najlepszego Burmistrza roku 2009”. Te wyróżnienia są świadectwem, że nasza gmina jest otwarta na inicjatywy, nowe rozwiązania oraz sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Wyznaczają również kierunek podejmowanych działań i stanowią silną motywację do dalszej wytężonej pracy.

W tym miejscu powinnam Państwa poinformować, że kończymy procedurę utworzenia na terenie naszej gminy podstrefy Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej oraz dzięki naszym zabiegom, być może w czerwcu 2010 roku przejmiemy aktem notarialnym tereny po byłym lotnisku wojskowym. Jest to dla nas szansa na pozyskanie inwestora i stworzenie nowych miejsc pracy. Jest to ogromna szansa dla mieszkańców gminy dotkniętych bezrobociem.

Miło mi również poinformować, że w niedługim czasie zostanie wykonana dokumentacja na „obwodnicę”, czyli drogę łączącą drogę 728 z 707. Ten nowo powstały odcinek drogi, nie tylko wpłynie znacząco na wygląd naszego miasta, poprawi bezpieczeństwo, ale także będzie strategiczną drogą, gdy pozyskamy inwestora na tereny po byłym lotnisku.

Dbamy także o zieleń miejską. Wzdłuż zmodernizowanej drogi 728 zostały ustawione donice z kwiatami. Na placu O. H. Koźmińskiego wykonano inwentaryzację szaty roślinnej z ekspertyzą dendrologiczną drzew. W przyszłości zamierzamy wykonać nowe zagospodarowanie zieleni według projektu. Jest to centralny plac naszego miasta, więc tym bardziej zależy nam na jego pięknym i estetycznym wyglądzie.

Wraz z sąsiednią gminą podpisaliśmy umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania (LGD) Gminy Nadpiliczne, którą tworzy gmina Nowe Miasto nad Pilicą i gmina Mogielnica. Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na terenie naszej i sąsiedniej gminy. Na realizację i wdrażanie tej strategii nasza LGD otrzymała środki w wysokości 2.038.700,00 zł. Dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą przypadnie więc kwota powyżej 1 mln złotych. Pozyskanie takiej kwoty ze środków unijnych to duży sukces i jednocześnie szansa dla naszej gminy.

Szanowni Państwo:

Uważam, iż w 2009 roku udało nam się osiągnąć naprawdę dużo. W tym miejscu chciałam podziękować Posłowi Mirosławowi Maliszewskiemu, Marszałkom Województwa Mazowieckiego Panom: Adamowi Struzikowi, Piotrowi Szprendałowiczowi, Waldemarowi Roszkiewiczowi, Starostom Powiatu Grójec, Radnym Rady Powiatu a w szczególności panu Krzysztofowi Fiks, Radnym Rady Miejskiej, Pracownikom UMiG i ZUK-u, Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz wszystkim tym, których nie wymieniłam, a którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy i naszego miasta. Wyrażam nadzieję, iż wszystkie poczynione inwestycje będą dobrze służyły mieszkańcom.

Proszę Państwa:

Staram się wypełniać powierzoną mi przez Państwa funkcję Burmistrza w sposób godny, uczciwy i owocny. We wszystkich podejmowanych działaniach zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro mieszkańców. Myślę, że trzy lata trwania mojej kadencji są dobrym dowodem, że wybraliście odpowiednią osobę na to stanowisko. Mam nadzieję, że podejmowane przeze mnie działania wpłyną korzystnie na wizerunek naszego miasta i całej gminy. 

 

Barbara Gąsiorowska
Burmistrz MiG Nowe Miasto nad Pilicą

« powrót
 
WAŻNE TELEFONY
BIP
Zarządzanie kryzysowe
Gospodarka odpadami
PIORIN
V Edycja Nowomiejskiej Ligi Halowej
Sesje Rady Miejskiej
Grójecki Ośrodek Kultury
TSSE
Dokumenty zastrzeżone
Karta dużej rodziny
Psy do adopcji
Agencja Mienia Wojskowego
Kalendarz wydarzeń prewencyjnych
Dobre Serce
SPP 2009
SPP 2008
Mazowiecka Gmina Roku 2008

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
| Aktualności   Kultura   Historia   Oświata  

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, www.nowemiasto.pl, Nowe Miasto nad Pilicą, gmina, województwo mazowieckie, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, miasto Nowe Miasto, portal samorządowy, WWW, BIP, biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, internet, administracja, cms, aktualności, województwo, www, miasto, przetargi, Warszawa, Grójec, Radom